W Sercu Polska

Polacy będą mądrzy albo ich nie będzie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

" Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas, kiedy się go zniewala, mówiąc jednocześnie, że się go czyni wolnym. To jest największe niebezpieczeństwo. I temu trzeba się przeciwstawić. To trzeba sobie uświadomić."

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Romuald Gładkowski – Myślącym pod rozwagę (4)

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Toronto 1984
Nadesłał p. PiotrX.

DODATEK

“Nie Syjon zwie się państwo,
które wam obiecuję,
imię jego GLOB ZIEMSKI”.
Józef Flawiusz

“…Na podstawie wielu dokumentów masońskich stwierdzić można ponad wszelką wątpliwość, iż przywódcy antychrześcijańskiego ruchu uważają prasę jako jeden z najbardziej skutecznych instrumentów walki, jakim się posługują. Wielka kapitalistyczna prasa północnoamerykańska, angielska i francuska, jest w tej chwili całkowicie uzależniona od światowych powiązań kapitalistycznych, w których międzynarodowi magnaci finansowi, a w przeważającej mierze Żydzi, zajmują najbardziej wpływowe stanowiska.

Jeśli chodzi o prasę nie będącą bezpośrednią własnością Żydów, to tam wpływy żydowskie ujawniają się dość często w zarządach tego rodzaju wydawnictw. Wiadomo również powszechnie, iż w istocie kontrola nad całą świecką prasą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych sprawowana jest przez wielkie finansowe i handlowe interesy żydowskie dzięki opanowaniu działów ogłoszeniowych i reklamowych tych gazet i czasopism. Pomijając już tzw. kapitalistyczną prasę, nawet cała socjalistyczna prasa światowa pozostaje w rękach lub poddawana jest przemożnym wpływom finansjery żydowskiej.” [*]

[*] [Ks. E Cahill T.J.- Wolnomulartswo (masoneria) Londyn 1947 F.Mildner & Sons]

Opanowane przez żydomasonerię środki masowego przekazu, co potwierdza powyższy cytat, uporczywie sieją propagandę szkalującą dobre imię Polski i polskiego narodu. Tu i ówdzie można usłyszeć, czy wyczytać, że Polska jest “ekonomicznym nieporozumieniem, a jej jedynym przemysłem jest bicie Żydów”. Tego rodzaju wypowiedź należy, między innymi, do wielkiego propagatora “nowego porządku” J.M. Keynessa.

O rzekomym polskim “zwierzęcym antysemityzmie” wypisują już nawet powiązani z trockistami byli działacze “Solidarności” obecnie buszujący poza granicami Kraju.

Skąd tyle nienawiści do Polaków? Czyżby z tego powodu, że oponowaliśmy idei budowy Syjonu na naszych ziemiach? Czy można nas winić za to, że broniliśmy się przed natrętem, któremu udzieliliśmy schronienia w ciężkich dla niego chwilach, kierowani miłością chrześcijańską, a który z czasem począł robić starania, aby zabrać nam dom?

Polska przez wieki była krajem bez stosów i rajem dla Żydów, i to do tego stopnia, że Papież Benedykt XIV był zmuszony wydać Encyklikę (1751) “A quo primum”, w której zganił Polskę za zbytnie uprzywilejowanie Żydów kosztem chrześcijan. Fabrykowana propaganda nienawiści do Polski ma zapewne na celu ukrycie tych nieludzkich sił, które ponoszą odpowiedzialność za tragedię Żydów europejskich.

Swoją drogą, pozostało wiele śladów w historii wykazujących, iż niejednokrotnie po pogromach, z zasady prowokowanych przez Żydów, rozmyślnie nie usuwano gruzów, nie usuwano śladów krwi z murów świątyń. Żydzi byli dumni z tych napadów, uważali je za potwierdzenie ich potęgi.

Więcej…
 

Bankster rewolucji bolszewickiej

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Iwo Cyprian Pogonowski

Banksterem rewolucji bolszewickiej był urodzony w Berezino, 90 mil na wschód od Wilna, dr Aleksander Izrael, Lazarewicz Helphand-Gelfand, który używał początkowo pseudonimu „Parvus”. Urodził się on 27 sierpnia 1867 roku i umarł z powodu ataku serca 12 grudnia 1924 roku jako najbogatszy człowiek w Berlinie. Był on autorem podstawowego planu eliminacji frontu wschodniego za pomocą finansowania przez rząd niemiecki rewolucji w Rosji przez finansowe poparcie dla Lenina, który żył w Szwajcarii jako uciekinier chory na syfilisa. Lenin został zwerbowany do działania jako agent rządu w Berlinie. Celem głównym Niemców było zniszczenie sił Rosji i powiększenie sił Niemiec na terenie Francji wobec przystąpienia USA do wojny.

Prezydent USA zdecydował się wystąpić do Kongresu o wypowiedzenie wojny Niemcom. Posiedzenie rozpoczęło się 21 marca, a 2 kwietnia Senat podjął decyzję o wypowiedzeniu wojny. Tego samego dnia rząd Stanów Zjednoczonych wypowiedział Niemcom wojnę. Decyzja dotyczyła tylko Niemców – decyzja o wojnie przeciwko Austro-Węgrom została podjęta dopiero osiem miesięcy później – 7 grudnia 1917 roku.

Więcej…
 

Co wie W. Serafin o śmierci A. Leppera i jakie dowody skłaniają go do stwierdzenia, iż było to morderstwo?

Email Drukuj PDF

Oglądając zapis nagrania Serafin-Łukasik nie trudno odnieść wrażenia, że autorem nagrania może być sam Władysław Serafin lub przynajmniej wiedział, iż jego rozmowa będzie nagrywana. Do takiego wniosku skłania odsłonięcie przez niego kamery na początku  i zasłonięcie jej na końcu  rozmowy.

Moim zdaniem właśnie to, że te czynności są widoczne na nagraniu i mogą wskazywać na W. Serafina jako jego autora, wykluczają, iż to on przekazał je do prasy. Przecież wystarczyłoby - jeżeli chciał obciążyć ministra rolnictwa - aby po prostu wyciął początek i koniec nagrania, aby w żadnym wypadku nie można byłoby go posądzić o jego autorstwo.

Osobiście sądzę, że W. Serafin wiedział o nagraniu, ale nie był jego inicjatorem ani dysponentem.  Może "musiał" się na nie zgodzić?

Stąd uważam, że W. Serafin mówi prawdę oświadczając w TVN24:

"- Nie nagrywałem tej rozmowy, nie mam z tym nic wspólnego. To jest brutalna prowokacja, która mnie poraża. A ludzie, którzy to robią nie mają skrupułów. Nie będę tego komentował, nie biorę udziału w żadnych intrygach w PSL-u. Jest mi przykro, że wielu ludzi ma teraz z tego powodu problemu. Zostałem wkręcony, komuś zależy, żeby zlikwidować kolejnego lidera ruchu ludowego. Janowskiego otruto, Leppera zamordowano, a teraz kolej na mnie..."

Więcej…
 

DWANAŚCIE ANTYMASOŃSKICH PRZYKAZAŃ DLA KATOLIKÓW

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 16
SłabyŚwietny 

"Na Zjeździe Katolickim w Poznaniu w 1926 r. prymas August Hlond oskarżył wolnomularzy o "usuwanie Ducha Chrystusa z życia narodu" i wezwał rodaków, by "nie kładli karku w masońską pętlicę". Słynne "12 przykazań antymasońskich", które ogłaszano z ambon, czyniło podstawowym obowiązkiem katolika walkę z lożami, a "Modlitwę za ojczyznę" kończył zwrot: "Wybaw nas Matko Boża od masonii".

- Przemysław Waingertner [Mason ofiarny Numer: 42/2002 (1038)]


 

Z Myśli Narodowej - Nr 29, 1938 rok:

DWANAŚCIE ANTYMASOŃSKICH PRZYKAZAŃ DLA KATOLIKÓW

1) Bądź swemu bliźniemu nie szpiegiem, ale bratem. Śledząc wszystkich, przeoczysz najłatwiej tego, który istotnie na twoją baczność zasługuje.

2) Nie bądź Żydem z ducha, skoro zostałeś chrześcijaninem, i nie rządź się podwójną etyką. Bądź lojalnym nietylko wobec tych, których uznałeś w sercu za Lud Wybrany.

3) Pamiętaj, że w całej Ewangelji nie znajdziesz jednego przykładu, aby Chrystus gwoli poprawienia ludzi z wad czynił im zło; nie wyrządzaj zatem zła w tym celu, aby kogoś uszlachetnić lub poznać.

4) Naucz się dobrze "Dziewięciu grzechów cudzych", abyś nie sądził, że wolno ci zło, które spotkasz, tolerować. Nie chciej być doskonalszym niż Chrystus, który biczem wypędzał łotrów ze świątyni.

5) Pamiętaj, że jesteś faryzeuszem, jeśli kładziesz w czasie Ewangelji na ustach znak krzyża, a słowa twoje kłamią twoim uczuciom i myślom, ludziom i Bogu. Społeczeństwu wyrządza tę samą krzywdę kłamstwo człowieka uczciwego, co kłamstwo łotra.

Więcej…
 

Polski Obóz Narodowy

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Jędrzej Giertych

POLSKI OBÓZ NARODOWY

Londyn 1977

Nakładem autora. Adres: Ł75 Carlingford Road, Loindyn Nl'5 3ET. Cena 20 pensów brytyjskich lub 40 centów amerykańskich za egzemplarz. Autor b e sprzedaje ilości mniejszych niż 5 egzem­plarzy i nie udziela nikomu rabatu księgarskiego.


Broszura niniejsza ma na celu zwię­złe poinformowanie tych Polaków, któ­rym sprawa losu i przyszłości ich oj­czyzny leży na sercu, czym jest czoło­wy i pognębiony dziś obóz polityczny polski, mianowicie obóz narodowy; poinformowanie, jakie są idee przewodnie, które obóz ten głosi, jakie są jego osią­gnięcia dziejowe i jaka jest droga, wio­dąca ku przyszłości, którą on wskazuje.

Ma zarazem na celu wezwanie ko­chających ojczyznę Polaków, by się wokół tego obozu skupili. Treść tej broszury podzielona jest na cztery rozdziały.

Printed in England Printed by Veritas Foundation Press, 4 Pread Mews, London, W.2.


I. Osiągnięcie dziejowe obozu narodowego

ODWRÓCENIE STRATEGII

Obóz narodowy jest przede wszyst­kim tym kierunkiem politycznym w Pol­sce, który dokonał przekształcenia po­litycznej strategii polskiego narodu; a w rezultacie doprowadził do odbudo­wania Polski po 123 latach rozbiorów. Przez cały prawie wiek XIX uważano w Polsce że głównym wrogiem Polski jest Rosja i że należy skierować główny wysiłek polskiego narodu na walkę z Rosją (najlepiej metodą walki zbrojnej typu powstańczego), a walka ta ma do­prowadzić do zbudowania niepodległe­go państwa polskiego, wykrojonego z części ziem zaboru rosyjskiego; być może ,później także i inne zabory będą się mogły do tej niepodległej, Polski przyłączyć. Także i w wieku XX nie­którzy Polacy myśleli tak samo. Przy­wódcą tak pomyślanej polityki był w szczególności Józef Piłsudski.

Więcej…
 


Strona 256 z 709
Nie wszystkie artykuły znajdują się na stronie startowej – więcej tekstów w kategoriach Marek Grechuta - Ojczyzna


Marek Grechuta - WolnośćMIEJSCE NA TWÓJ LINK !!!

Myśl Narodowa

Wychowanie młodzieży spędza sen z powiek setkom pedagogów. O wzorcach przydatnych w pracy wychowawczej wielokrotnie pisali polscy narodowcy. Zygmunt Balicki wyliczał zasady wychowania narodowego m.in. w referacie wygłoszonym na Polskim Kongresie Pedagogicznym we Lwowie 1 listopada 1909 r.
Część tez Balickiego warto przypomnieć. Mimo upływu czasu nie straciły na aktualności. Samego Balickiego można zaś zaliczyć do grona najwybitniejszych socjologów przełomu XIX i XX stulecia, co jego wskazówkom nadaje naukowy charakter.

1. Nie wychować w podnieceniu oderwanym od realnej pracy na rzecz Ojczyzny. Sentymentalizm podkopuje prawdziwe i mocne uczucia, czułostkowość zabija hart ducha. Nieistotna ilość łez wylanych w dniu święta narodowego, lecz suma potu towarzysząca pozytywnie ukierunkowanej codziennej pracy. Egzaltacja nie jest synonimem patriotyzmu.
Więcej …

Historia

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości." - J. Piłsudski
Mauzoleum UPA w Przemyślu
Cmentarz wojenny polskich żołnierzy niszczeje, ale są środki na upamiętnienia ukraińskie
Związek Ukraińców w Polsce za pieniądze polskich podatników chce rewitalizować Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Przemyślu, na którym spoczywają m.in. żołnierze Ukraińskiej Powstańczej Armii. W ocenie historyków, jakakolwiek próba upamiętniania zbrodniczej organizacji OUN-UPA budzi nie tylko niesmak, ale i stanowczy sprzeciw.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2013 znalazło się kilka inwestycji zasugerowanych przez Związek Ukraińców w Polsce oddział w Przemyślu, w tym adaptacja, ochrona i konserwacja obiektu - Ukraiński Cmentarz Wojskowy. Spoczywają tam zmarli na gruźlicę żołnierze ukraińscy z 1920 r., a przede wszystkim pochowani kilka lat temu banderowcy UPA, którzy zginęli w styczniu 1946 r. w Birczy podczas ataku na polską ludność cywilną i Wojsko Polskie. Mieszkańcy Birczy nie zgodzili się, aby mordercy zostali upamiętnieni na ich terenie, dlatego pochowano ich w Przemyślu.
Więcej …

Polecamy


WSP

"Myśli nowoczesnego Polaka"

"Kościół, Naród i Państwo"

Komentarze należą do osób które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść. Odpowiedzialność za zawartość zewnętrznych połączeń z siecią www spoczywa na osobach lub instytucjach, które oddały je do publicznej elektronicznej dyspozycji.


„Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć”

 – George Orwell

Warto przeczytać

Postanowiłem zabrać głos w sprawie tzw "związków partnerskich" czym wyłącznie ostatnio żyje Polska oraz różne fora internetowe..
Przy tej okazji wypływają inne kwiatki,  przykładem może być sławetna pedofilia..
Odnośnie pedofilii to już na onecie widziałem artykuł, w którym najwybitniejsi naukowcy, jakich do tej pory miała zaszczyt nosić nasza planeta wypowiadali się, że to nie jest żadne tam  zboczenie. Ot taka dość nietypowa preferencja..
Każda propagandowa nagonka, której celem jest zmiana sposobu myślenia ludzi zaczyna się tak samo... ZAWSZE..

W związku z tym przypuszczam, że do grona naszych wspaniałych hołubionych wszędzie mniejszości za parę lat dołączą i pedofile...Takie artykuły o podobnej wymowie  są już poszczane tu i ówdzie, co jest zapowiedzią , że niedługo ruszy machina propagandowa.
I za parę lat każdy kto powie, że może jednak coś jest nie tak z pedofilami od razu automatycznie uzyska status  faszysty, również antysemity i z automatu zostanie zbrodniarzem przeciw ludzkości tak niewyobrażalnym, że prawdopodobnie ze zgrozy kosmos znieruchomieje na dłuższa chwilę..

Obecnie widzę taką akcję wobec przeciwników eutanazji.
Ci zezwierzęceni wręcz degeneraci, swymi zbrodniczymi i bandyckimi tezami doprowadzają do niewyobrażalnych cierpień..

I tak na naszych oczach w ciągu kilku lat zabijanie okazało się największym dobrem, jakie ludzkość wymyśliła, a obrona życia jest przejawem nieograniczonego bandytyzmu i zezwierzęcenia.
Widać to na każdym kroku na różnych forach internetowych. Na podstawie komentarzy wyłania się ponury obraz Kościoła, jako zbrodniczej organizacji pławiącej się w luksusach kosztem ludu, winnej wszystkim nieszczęściom, jakie dotknęły ludzkość od wyłonienia się naszej planety z niebytu.
Zapomniałbym, że obowiązkowo każdy Kapłan to pedofil, już nie homoseksualista bo to jest super preferencja, do tego są nimi prawie wszyscy katolicy, a więc ja , Ty który odwiedzasz to forum, Twoja mamusia i tatuś, jeśli tylko byli wierzący...

Więcej …

Poleć naszą stronę znajomym !

Cytat na dziś

  CZYTAJ, OCEŃ, POMYŚL

- NIE ZAPOMINAJ KIM JESTEŚ!

 TV Trwam NA ŻYWO w internecie !

Christus Vincit - TV

Módlmy się codziennie słowami sprzed wieku, aktualnymi dzisiaj:
Wszechmogący wieczny Boże, w którego ręku są władze wszystkich królów i prawa wszystkich narodów: racz wejrzeć łaskawie ku wspomożeniu wiernych katolików w Polsce, aby narody kacerskie i schizmatyckie, które w swej dzikości i okrucieństwie ufność pokładają, potęgą Twej prawicy pokruszone, Kościół Twój święty i wierne jego dzieci prześladować i gnębić poprzestały!


 "Dożyliśmy czasów, że rządzący w Polsce bardziej utożsamiają się z upadłą Ukrainą niż z własnym narodem. Obie partie postsolidarnościowe zgodnie atakują wszystkich, którzy nie podzielają ich głupiego proukraińskiego entuzjazmu i bezmyślnej rusofobii."

- Jan Engelgard Myśl Polska, nr 11-12 (15-22.03.2015)


Ks dr hab Piotr Natanek - Tylko kapłan katolicki uratuje świat"


"Czytanie może poważnie uszkodzić twoją ignorancję"

"U Niego garstka walczących tyle znaczy co miliony wojsk !"

 - Ks. Bronisław Markiewicz 1912r.


“Przyszła wojna będzie wojną niewidzialną. Dopiero, gdy dany kraj zauważy, że jego plony uległy zniszczeniu, jego przemysł jest sparaliżowany, a jego siły zbrojne są niezdolne do działania, zrozumie nagle, że brał udział w wojnie i tę wojnę przegrywa” – Frederic Joliot-Curie
"Wzrusz, Boże, serce wolnego narodu, zrzuć zasłonę z jego oczu, aby wiedział, że wolność źle czynienia

jest znakiem niedoskonałości rządu, a nie prerogatywą wolności!"  - Andrzej Zamojski na sejmie 1763 r.


"W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie." - Adam Jerzy książę Czartoryski
"Trudno znaleźć dwie bardziej przeciwstawne koncepcje religijne, które wyrastają pozornie ze wspólnego pnia. Ci spośród katolików , którzy wierzą w bajkę o wspólnym pniu chrześcijańskiego drzewa, z którego wyrastają gałęzie kolejnych wyznań - katolickiej, luterańskiej, zwinglańskiej, kalwińskiej, anglikańskiej itd. – zapominają, że odłamy protestantyzmu powstały w wyniku rebelii wymierzonej w jedność Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. Słyszy się dziś "należy szukać tego co łączy, a nie tego co dzieli..." Ale co może łączyć katolika z protestantem? Gdzie istnieje płaszczyzna realnego porozumienia dogmatycznego?" Św. Józef Sebastian Pelczar.

 "O tych mówi biskup Zwerger (1884): "Kto daje pieniądze na złą prasę, ten prowadzi wojnę przeciwko Kościołowi i nie może zwać się prawdziwym katolikiem", a biskup moguncki Ketteler posuwa się dalej i twierdzi, że kto względem prasy jest obojętny, ten nie ma prawa zwać się wiernym synem Kościoła.."


Utrata polskiej niepodległości jest w większym stopniu procesem zachodzącym fizycznie, a nie jest warunkiem odczuwalnym w psychice naszego narodu!
- zjw

"Nie można mówić, że chrześcijanie i żydzi wierzą w tego samego BOGA a kto tak twierdzi jest z punktu widzenia wiary katolickiej ignorantem albo heretykiem."
- Ks. Prof. MICHAŁ PORADOWSKI - TALMUD czy BIBLIA ?


"Nie dbaj o to żeś w ciężkie kajdany się dostał. Gdy Lud rzekł: Chce wolnym być! Zawsze wolnym został."
- Gen. Jakub Jasiński, 1790 


Polski Duch Narodowy związany jest z Tradycyjnym Katolicyzmem. Religię tą nadano nam na Chrzcie, i jej przez wieki bronili nasi Przodkowie. Jeśli odrzucimy Tradycję Katolicką, odrzucimy część Polskości. Judaizacja katolicyzmu, modernizm, ekumenizm, synkretyzm religijny są ogromnymi zagrożeniami dla Tradycji Katolickiej, a co za tym idzie - Tradycji Polskiej. Wierność Polskości to wierność Tradycji Katolickiej, a nie żadnym modernistycznym nowinkom czy judeochrześcijańskim eksperymentom. - Piort Marek


"Walka o Polskę to walka o polski system bankowy, polski bank centralny i polski pieniądz."
- Tomasz Urbaś
„Banki zostały poczęte w niegodziwej nierówności i zrodzone zostały w grzechu. Bankierzy są właścicielami Ziemi. Zabrać im wszystko, a zostawić im tylko prawo i zdolność emisji pieniądza, a jednym pociągnięciem pióra stworzą z niczego tyle pieniędzy i depozytów ,że odkupią- to co im właśnie odebraliście- natychmiast."
- Josiah Stamp

"Żyjemy w dramatycznych czasach, w których każdy ochrzczony musi mieć nadprzyrodzoną odwagę i apostolski zapał, by w ślad za przykładem świętych donośnym głosem bronić wiary – nie ulegając przy tym "racjom politycznym", jak zbyt często zdarza się w kościelnych kręgach"
- Roberto de Mattei

"Tragedia, która spadła na Polskę w 1989 roku w postaci “okrągłego stołu”, wolnych wyborów i rządu Mazowieckiego nie została jeszcze przez większość Narodu zrozumiana. Wszyscy się cieszyli, że komuna upadła. Polacy nie zdawali sobie sprawy z komedii w którą zostali uwikłani w sposób z góry zaplanowany. Ta komedia może się zakończyć tragicznie dla Narodu Polskiego, tragicznie na dziesiątki, a może nawet na setki lat."
- Jak zgotowano krzyż Narodowi Polskiemu


„I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie”. - Zbigniew Herbert
„Zwycięstwa nad agenturami nie odnieśliśmy wcale. Agentury, jak jakieś przekleństwo, idą dalej bok w bok i krok w krok. Cały szereg ludzi zajmujących w państwie naszym wysokie stanowiska przeszedł przez służbę szpiegowską u obcych, nasze partie polityczne szpiegowały płatnie na rzecz obcych, a nawiązane wówczas kontakty pozostają do dziś dnia nie zerwane – wypłacone wówczas rachunki znajdują się do dziś dnia w dossier obcych gabinetów. Podczas kryzysów strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych co służą obcym…”
- Marszałek Józef Piłsudski

"Jedną rzeczą jest odkryć prawdę, inną zrozumieć ją, a jeszcze inną wszczęcie działania. Prawda jako taka nie ma wartości dopóki nie jest wykorzystana lub zastosowana."
 Strony Patriotyczne

"Krzyż na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego – upamiętniający dzień 10 kwietnia 2010 r. – powinien tam pozostać. I nie z tego powodu, jak to od samego początku różni i przeróżni twierdzą, że pod Smoleńskiem w katastrofie prezydenckiego samolotu zginęło 96 „wybitnych rodaków” – inni mówią „wybitnych Polaków” – lecz dlatego, że ludzie nie zdający sobie sprawy z tego co się faktycznie wydarzyło w tym dniu postawili tam ten Krzyż - również nie zdając sobie z tego sprawy - w istocie jako zapowiedź wejścia do tego pałacu Polaków służących Narodowi Polskiemu, a nie innym nacjom."
- Józef Bizoń


"Głównie dzięki robocie wolnomularstwa przeżyliśmy blisko dwustuletni okres wytężonej w dziedzinie politycznej produkcji doktryn, dogmatów sekciarskich, "izmów" wszelkiego rodzaju. Umysł ludzki tak się już wdrożył w to, że każda polityka musi wychodzić z jakiejś oderwanej doktryny, a każda organizacja polityczna być mniej lub więcej sektą, że nawet reakcja narodowa na to rozpanoszone sekciarstwo usiłowała czasami wytworzyć doktrynę, dla przeciwstawienia jej innym doktrynom, które zwalczała."
- Roman Dmowski

"Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej" - z deklaracji Kongregacji Nauki Wiary z 26.XI.1983 r.).
"Albo Polska będzie wielka, albo przestanie istnieć. Nie stać nas nawet na średniość. To będzie zadanie dla Waszego pokolenia. Jesteście je winni również cieniom tych, którzy zginęli w nierównej walce w pierwszych latach po zakończeniu II Wojny Światowej."
– dr Dariusz Ratajczak

"Tymczasem patrzmy co dalej robi PO i organy państwa od niego zależne.
Bo: Quis custodiet ipsos custodes?"

[łac., któż pilnować będzie samych strażników? (kto kontrolować będzie kontrolerów?) ]
"Żądamy usunięcia żydowskich symboli z POLSKICH urzędów państwowych !"
- Menora i gwiazda Dawida

„Nie chcemy Kościoła, który, jak piszą gazety zmienia się wraz ze światem. Chcemy Kościoła, który zmieni świat”. 
- Gilbert Keith Chesterton

 "Orędzie Chrystusa, dziś tak jak wczoraj, nie może dostosować się do logiki tego świata, ponieważ jest proroctwem i wyzwoleniem, jest ziarnem nowej ludzkości, która wzrasta i dopiero na końcu czasów będzie miała swą pełną realizację"
-  Benedykt XVI.


"Nie buduje się lub wspiera koncepcji raju na ziemi".
- Roman Rybarski


"... Żaden naród nie może zrezygnować
ze swoich praw do wolności i z własnych zadań.
Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest
obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"
- Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński

 "Jeśli postępujesz,tak jak większość ludzi, to zatrzymaj się i zastanów, gdzie zrobiłeś błąd"

- Marek Dziewiecki 
"Wzywamy, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia swych konstytucyjnych obowiązków ochrony suwerenności i interesów państwa polskiego oraz przestrzegania Konstytucji." czytaj więcej
Zareklamuj nas przez Gadu-Gadu, naszą-klasę lub inny komunikator – ustawiając czasami w swoim opisie www.wsercupolska.org ,
lub poprostu wyślij artykuł, który lubisz znajomemu.


Radio "ObWiePolak"  kliknij tutaj

Telewizja "ObWiePolak"  kliknij tutaj  


Powiadamiacz
Powiadom znajomych o tym serwisie!
wyślij email
Możesz podać kilku odbiorców po otwarciu programu pocztowego
 

POTRZEBUJE CIEBIE
ABYŚ SIĘ OBUDZIŁ
ABYŚ OBUDZIŁ INNYCH
ŻEBYŚ POCZUŁ WOLNOŚĆ
BY NIKT NIE MYŚLAŁ ZA CIEBIE
BY CHRONIĆ POLSKĘ
I NIE DAĆ JEJ ZGUBIĆ


 
POPP, czyli Pełniący Obowiązki Polskiego Prezydenta

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 

Odsłon : 28119090